Stichting Nicolaaskerk

Stichting Nicolaaskerk

De Stichting Nicolaaskerk heeft tot doel om het kerkgebouw te behouden voor Vlieland en om dit zoveel mogelijk te (laten) gebruiken door de Vlielander gemeenschap en andere partijen van de wal met kerkelijke, culturele en andere doelstellingen, mits passend bij het gebouw.

De inkomsten van de verhuur van het gebouw zullen gebruikt worden voor het beheer en onderhoud van het monumentale kerkgebouw. Oude gebouwen vragen veel onderhoud, dat ook nog eens door gespecialiseerde partijen moet worden uitgevoerd.

Stichting Nicolaaskerk, gevestigd te Vlieland
De stichting is opgericht op 2 april 2020, statuten
RSIN 861.140.060
KvK 77.777.050
BTW -Identificatienummer NL8611.400.60.B01
Bankrekening NL49 BUNQ 2043 4050 63 t.n.v. Stichting Nicolaaskerk
Kerkplein 7
8899 AW Vlieland

website Nicolaaskerk-Vlieland.nl
email info@Nicolaaskerk-Vlieland.nl
telefoon 06 - 232 189 60 (maandag-vrijdag 9:00-13:00 en 14:00-17:00).

Bestuur & vrijwilligers
De Stichting wordt geleid door het bestuur van vrijwilligers. Daarnaast zijn er heel veel vrijwilligers actie in de kerk om alles mogelijk te maken.
Dagelijks bestuur:

  • Elsje de Ruijter (voorzitter)
  • Annie Beiboer (secretaris)
  • Harrie van Barneveld (penningmeester)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Beleidsplan
We hebben een beleidsplan voor de periode 2022-2027 opgesteld. Dit schetst de context en de plannen voor de toekomst van van de Stichting en het kerkgebouw.

 

Jaarverslag activiteiten 2023
In 2023 zijn er een groot aantal activiteiten in de Nicolaaskerk georganiseerd, waardoor de kerk steeds meer in de Vlielander samenleving komt te staan.

Ook voor 2024 staan er al weer een aantal activiteiten in de agenda.

 

Meest recente jaarrekening
De laatste jaarrekening van de Stichting Nicolaaskerk is van 2022 . Deze jaarrekening is op gesteld door onze accountant en goedgekeurd door het SN-bestuur, de Protestantse Gemeente Vlieland en gezien door de gemeente Vlieland . Om redenen van privacy zijn de handtekeningen onleesbaar gemaakt.

 

Heeft u vragen over het gebruik van de kerk voor een activiteit of over de Stichting zelf, neem dan contact op met de stichting via de contactpagina.

 

Nationaal Podium Plan
De Nicolaaskerk is aangesloten op het Nationaal Podium Plan (NPP).
Hierdoor kunnen musici die bij ons optreden (en zelf zijn aangesloten bij het NPP) een bijdrage van het NPP kunnen ontvangen.

nieuws